Sezgin Software
K.V.K.K Metni

KVKK Metni

I. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni SezginSoftware Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır. SezginSoftware.com üzerinden sunulan ürünü satın almanızın ertesinde ürün platformuna erişim ve sunulan hizmetleri kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

 

II. Kişisel Verileriniz Nelerdir?Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

Kayıt olurken talep edilen veriler:

‍Kullanıcı Adı, E-posta bilgisi, Ad Soyad, Şifre, Ücret karşılığında sunduğumuz ürünü satın almanız halinde vergisel yükümlülükler kapsamında platforma erişim öncesi şirket ünvanı, vergi numarası gibi vergi hukuku kapsamında ve fatura düzenleme yükümlülükleri kapsamında kişisel veri işlenmektedir.

 

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıSunulan üründen müşterilerin faydasının maksimize edilmesi ve ürünün teknik detaylarının anlamlandırılabilmesi için şu amaçlarla işlenmektedir;

İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı


Ürün başarı ile favorilere eklendi